Akü Yenileme

Akü Yenileme

Bu işlem, 5-7 yıllık doğal sülfatlaşma sonucu iş görmez hale gelen aküleri, akünün bakım durumuna göre kapasitesinin% 80-90’ını geri yükleyen bakım işlemidir. Akümülatör rejenerasyonu (yenilemesi), sadece sülfat ile ilgili bir olgudur. Fiziksel hataları düzeltmez. Grafikte görüldüğü gibi akünün ömrü kullanım şartlarına bağlı olarak 2 katına çıkarılmış olur.