Starter Aküler

Motorlu taşıtlar üzerinde; marş motoru, ateşleme sistemi, aydınlatma sistemi ve tüm alıcıların çalışabilmesi için gereken enerjiyi sağlayan bir elektrik üretecidir.


Taşıtlar çalışırken motordan hareket alan şarj sistemi, alıcıları beslese de motor durduğu zaman bazı gereksinimleri için elektrik enerjisine ihtiyaç duyarlar.